ДФ

ДФ
Саморезы 3,5*16 ДФ
Саморезы 3,5*19 ДФ
Саморезы 3,5*25 ДФ
Саморезы 3,8*65 гипс/дерево
Саморезы 4,2*75 гипс/дерево
Саморезы 4,2*90 гипс/дерево
Саморезы 4,2*90 ДФ
Шурупы 3,5*16 мм ДФ "Анкер"
Шурупы 3,5*25 мм ДФ "Анкер"
Шурупы 3,5*35 мм ДФ
Шурупы 3,5*41 мм ДФ
Шурупы 3,5*45 мм ДФ
Шурупы 3,5*51 мм ДФ
Шурупы 3,5*55 мм ДФ
Шурупы 3,8*41 мм ДФ
Шурупы 3,8*64 мм ДФ
Шурупы 4,2*76 мм ДФ
Шурупы 4,2*89 мм ДФ
Шурупы 4,8*102 мм ДФ
Шурупы 4,8*89 мм ДФ
Шурупы 5*102 мм ДФ
Шурупы 5*110 мм ДФ
Шурупы 5*127 мм ДФ
Шурупы 5*152 мм ДФ
Шурупы 5*90 мм ДФ
Шурупы 5*95 мм ДФ